20 اردیبهشت 1392 , ساعت 08:51 ب.ظ


مرحوم آیت الله بهجت(ره) یکی عارفان بزرگ زمان بودند.

روزی به ایشان گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید .

فرمودند:

لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : "خدا می بیند"

شهید مطهری درکتاب انسان کامل می فرمایند:
مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد همدرد خلق خدارا
نویسنده:سعید جامی